MÓDA GERRY WEBER ZŮSTÁVÁ S NÁMI

Logo

14. 3. 2017

V úterý 14. 3. 2017 se konala již potřetí módní přehlídka firmy GERRY WEBER pod záštitou prodejny v Českých Budějovicích a její paní vedoucí Šárky Kociánové. Doprovodný program zajistil dětský folklórní soubor Bárováček a moderování se ujal pan Jirka Gruntorád. Akce se konala v restauraci Mlýnská krčma - Stodola ve Šindlových Dvorech. Hosty byli především zákaznice a zákazníci českobudějovické prodejny GERRY WEBER a byli to právě oni, kdo přispěli na konto Haimy České Budějovice nejen na tomto večeru. Finanční dary mohli vkládat do pokladničky, která byla rozpečetěna na Magistrátu města České Budějovice a součet činil krásných 6 916 Kč. A když k tomu ještě připočítáme obnosy z darovacích smluv, tedy rovných 8 000 Kč, můžeme s radostí konstatovat, že díky Vám můžeme na naše konto přidat krásných

14 916 Kč

Všem dárcům ze srdce děkujeme.

Peníze budou použity na nákup speciálních polohovacích lůžek a částečně také na zářič krve, jak sdělila paní doktorka z dětské hematoonkologie Ivana Hojdová.

Rovněž velice děkujeme dětem z oddělení, které pro akci namalovaly krásné obrázky. Tyto obrázky si někteří hosté zakoupili a tím také přispěli do naší pokladničky.

Těšíme se na další setkávání s módou GERRY WEBER.

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby