Zaměstnanci firmy Bosch myslí na děti

Bosch logo

1. 5. 2017

Každé jaro nás potěší zaměstnanci firmy Robert Bosch spol. s.r.o., kteří pravidelně, již po tři roky, přispívají na účet našeho občanského sdružení Haima.

V roce 2015 zaslali částku 20 000 Kč, v následujícím roce pak 40 000 Kč a letošní rok se účet Haimy České Budějovice navýšil o dalších

40 000 Kč.

Podpořené děti, léčící se na dětské onkohematologické jednotce v Českých Budějovice a jejich rodiče, naším prostřednictvím děkují štědrým dárcům.

Věřte, že částka byla a stále je využita na nákup potřebného vybavení a pomůcek pro malé pacienty našeho oddělení.

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby