O NÁS

KDO JSME:

Haima České Budějovice je spolek s oblastní působností, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby nebo s hematoonkologickým onemocněním (nejznámější je leukémie), léčeným na stanici Dětské hematoonkologie při Dětském oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

 • Haima České Budějovice je nezisková organizace registrovaná jako spolek 

 • Haima České Budějovice má přiděleno IČO 69538247 

 • Spisová značka: L 2815 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Čestnými členy Haimy České Budějovice a jejímí aktivními pomocníky jsou:

 • MUDr. Yahia Jabali
 • MUDr. Pavel Timr - vedoucí lékař dětské hematoonkologie
 • MUDr. Alena Smrčková
 • MUDr. Ivana Hojdová
 • MUDr. Jan Hřídel - primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice
 • staniční sestra Mgr. Růžena Šestáková
 • sestřičky Dětské hematoonkologie 

Jsou nedílnou součástí našeho společného usilování a našimi odbornými rádci.

V prosinci 2017 se tváří a patronem Haimy ČB stal náš přední fotbalista, rodák z jižních Čech, pan David Lafata. V informacích o naší činnosti se můžete dočíst, kterých akcí se již zúčastnil. 

p. Lafata na oddělení

Děkujeme upřímně, pane Lafato, za Vaši nezištnou pomoc a za Váš drahocenný čas věnovaný našim dětem.

Poslání

Některé děti jsou vystaveny těžké životní zkoušce, když vážně onemocní. Jsme tady, abychom jim a jejich nejbližším pomohli překonat toto složité a poměrně dlouhé období, kdy děti podstupují obtížnou léčbu (chemoterapie, ozařování). Pomoc spočívá v nákupu nadstandardního zařízení pro oddělení dětské hematoonkologie (vždy na základě konzultací s odborným personálem oddělení) a dále v pořízení další nadstandardní humánní pomoci dětem a jejich rodinám.

Všech Vašich darů si nesmírně vážíme, a proto chceme,
aby byly využity co nejúčelněji.
Z tohoto důvodu veškeré investice do oddělení řešíme výhradně společně s lékaři a sestřičkami oddělení a potřebné věci kupujeme vždy na jejich konkrétní
doporučení a v souladu s jejich požadavky.

 • zakoupení paruk - když děti po léčbě přijdou o vlasy
 • pořízení nadstandardního zařízení na oddělení (LCD televizory, vybavení kuchyněk, notebooky pro dlouhodobě léčené děti, proplacení nákladů na další vzdělávání odbornému personálu (např. Hematologické kongresy) apod.

Cíle

 • rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, zdravotníků a široké veřejnosti
 • získávat prostředky pro pomoc dětem prostřednictvím sbírek finančních a jiných darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v zahraničí pro jejich využití na humanizaci léčby dětí, na nákup nadstandartního zařízení pro Hematoonkologii a pro pomoc sociálně slabším rodinám. 
 • poskytovat informace přibližující problematiku poruch krvetvorby a seznamující s posláním a činností Haimy České Budějovice jejím členům a odborné i laické veřejnosti
 • pomáhat při získávání dárců krve a registrování do databáze možných dárců kostní dřeně a vysvětlovat význam dárcovství krve a registrování do Českého národního registru dárců kostní dřeně (ČNRDD) 
 • Poskytovat obecné a odborné informace pro laickou veřejnost a členy HAIMA České Budějovice přibližující problematiku poruch krvetvorby a seznamující s posláním spolku HAIMA České Budějovice. 

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby