Nákup pro hematoonkologickou jednotku

Vybrané finanční prostředky v roce 2020 budou použity podle požadavků ošetřujících lékařů a staniční sestry. Samozřejmostí je, že jsou vždy využity ve prospěch malých onkologicky nemocných pacientů nebo jejich rodin. Jedná se o nákup drobnějších pomůcek, které jsou potřeba k domácímu ošetřování dítěte – čističky vzduchu, lůžka a pomůcky k polohování nebo příspěvek na službu psychologa. 

Za finanční dary v roce 2019

přispěli jsme na nákup mikroskopu s fotoaparátem a kamerou pro lékaře dětské hemato-onkologie částkou 250 tisíc Kč, Dále jsme nakoupili čističky vzduchu pro děti v léčbě a hradíme psychologickou pomoc léčeným dětem a jejich rodinám. (Tuto pomoc potřebují bez odkladu, proto volíme rychlou placenou službu, namísto dlouhé objednací doby na poradenství hrazené pojišťovnou). 

Velké díky dárcům a všem, kteří nám pomáhají. 

Nákup za finanční dary v roce 2018

Vážení a milí přátelé, 

v příloze zasíláme poděkování a informace o využití prostředků darovaných  v roce 2017 na konto spolku pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, HAIMA České Budějovice.

Sbírka finančních prostředků pořádaná spolkem HAIMA je proto účelně využita k zakoupení několika velmi kvalitních dětských lůžek typu TOM2 pro intenzivní i standardní nemocniční péči. Ukázky nakoupených lůžek a také polohovacích antidekubitních pomůcek jsou v souboru:  http://www.haima-ceske-budejovice.cz/docs/documents/4-HaimaCB-nakup-2017.pdf  
 
Přejeme Vám pevné zdraví, úspěchy a pohodu. 
 

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby