Nákup pro hematoonkologickou jednotku

Nákup za finanční dary z roku 2017

 

Vážení a milí přátelé, 

v příloze zasíláme poděkování a informace o využití prostředků darovaných  v roce 2017 na konto spolku pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, HAIMA České Budějovice, . 

 
Sbírka finančních prostředků pořádaná spolkem HAIMA je proto účelně využita k zakoupení několika velmi kvalitních dětských lůžek typu TOM2 pro intenzivní i standardní nemocniční péči. Ukázky nakoupených lůžek a také polohovacích antidekubitních pomůcek jsou v souboru Nákup za finanční dary z roku 2017  níže pod Dokumenty. Stačí otevřít.  
 
Přejeme Vám pevné zdraví, úspěchy a pohodu. 
 

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby