Naše poslání a cíle

Některé děti jsou vystaveny těžké životní zkoušce, když vážně onemocní. Jsme tady, abychom jim a jejich nejbližším pomohli překonat toto složité a poměrně dlouhé období, kdy děti podstupují obtížnou léčbu (chemoterapie, ozařování). Někdy se nemoc vrátí a v takovém případě je nutná transplantace kostní dřeně. Avšak 75 % dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem, jedná se dobrovolné dárce, a pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný dárce nenajde. Proto je součástí naší pomoci nacházet nové potencionální dárce kostní dřeně: https://registr.kostnidren.cz/ . Další pomoc spočívá v nákupu nadstandardního zařízení pro stanici dětské hematoonkologie: https://www.nemcb.cz/oddeleni/detske-oddeleni-o-oddeleni/ (vždy na základě konzultací s odborným personálem oddělení) a dále v pořízení další nadstandardní humánní pomoci dětem a jejich rodinám.

Všech Vašich darů si nesmírně vážíme, a proto chceme,
aby byly využity co nejúčelněji.
Z tohoto důvodu veškeré investice do oddělení řešíme výhradně společně s lékaři a sestřičkami oddělení a potřebné věci kupujeme vždy na jejich konkrétní
doporučení a v souladu s jejich požadavky.

 • zakoupení paruk - když děti po léčbě přijdou o vlasy

 • pořízení nadstandardního zařízení na oddělení (LCD televizory, vybavení kuchyněk, notebooky pro dlouhodobě léčené děti, proplacení nákladů na další vzdělávání odbornému personálu (např. Hematologické kongresy), pomoc sociálně slabším rodinám.

Poslání

Některé děti jsou vystaveny těžké životní zkoušce, když vážně onemocní. Jsme tady, abychom jim a jejich nejbližším pomohli překonat toto složité a poměrně dlouhé období, kdy děti podstupují obtížnou léčbu (chemoterapie, ozařování). Pomoc spočívá v nákupu nadstandardního zařízení pro oddělení dětské hematoonkologie (vždy na základě konzultací s odborným personálem oddělení) a dále v pořízení další nadstandardní humánní pomoci dětem a jejich rodinám.

Všech Vašich darů si nesmírně vážíme, a proto chceme,
aby byly využity co nejúčelněji.
Z tohoto důvodu veškeré investice do oddělení řešíme výhradně společně s lékaři a sestřičkami oddělení a potřebné věci kupujeme vždy na jejich konkrétní
doporučení a v souladu s jejich požadavky.

 • zakoupení paruk - když děti po léčbě přijdou o vlasy

 • příspěvek odléčeným dětem na letní rekonvalescenční tábor organizovaný Nemocnicí České Budějovice (na táboře je přítomen lékař hematoonkolog)

 • přispívání na ozdravné pobyty pro děti v Řecku, organizovanými VZP

 • pořízení nadstandardního zařízení na oddělení (LCD televizory, vybavení kuchyněk, notebooky pro dlouhodobě léčené děti, proplacení nákladů na další vzdělávání odbornému personálu (např. Hematologické kongresy) apod.

Cíle:

 • rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, zdravotníků a široké veřejnosti

 • získávat prostředky pro pomoc dětem prostřednictvím sbírek finančních a jiných darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v zahraničí pro jejich využití na humanizaci léčby dětí, na nákup nadstandartního zařízení pro Hematoonkologii a pro pomoc sociálně slabším rodinám. 

 • poskytovat informace přibližující problematiku poruch krvetvorby a seznamující s posláním a činností Haimy České Budějovice jejím členům a odborné i laické veřejnosti

 • pomáhat při získávání dárců krve a možných dárců do databáze dárců kostní dřeně a vysvětlovat význam dárcovství krve a registrování do Českého národního registru dárců kostní dřeně (ČNRDD) 

 • Poskytovat obecné a odborné informace pro laickou veřejnost a členy HAIMA České Budějovice přibližující problematiku poruch krvetvorby a seznamující s posláním spolku HAIMA České Budějovice. 

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby