Organizační struktura

  • Haima České Budějovice je zřízena při dětské hematoonkologii Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice
  • Haima České Budějovice je samostatně hospodařící subjekt s vlastní organizační a řídící strukturou
  • nejvyšším orgánem Haimy České Budějovice je Valná hromada, která se schází nejméně jednou za 4 roky, svolává ji statutární zástupce Haimy České Budějovice (Mgr. Kamila Zelinková)
  • Haima České Budějovice je nezisková organizace formálně registrovaná jako spolek
  • Haima České Budějovice má přiděleno IČO 69538247
  • Členové statutárního orgánu Výkonného výboru Haimy ČB:

    předseda:             Mgr. Kamila Zelinková  

    místopředseda:     Mgr. Eliška Švepešová

    jednatel:              Milena Ludvíková 

     poradkyně:           Mgr. Růžena Šestáková, staniční sestra dětské hematoonkologie

    ekonomka:            Ing. Iva Wolfová   

 

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby