Slavonice Fest pro Haimu ČB

VÝTĚŽEK ZE SLAVONICE FESTU JE JIŽ NA ÚČTU HAIMY ČB

Velmi děkujeme manželům Trojanovým za příležitost vybírat do pokladniček pro dětské oddělení hematoonkologie v ČB v rámci slavonického filmfestu. Náš srdečný dík patří také všem teenagerům ze Slavonic, kteří se ujali pokladniček a vydali se statečně mezi hosty festivalu,  aby je požádali o dary. Všem návštěvníkům, ale i místním, kteří přispěli na pomoc nemocným dětem ze srdce děkujeme.

Díky Vám všem můžeme disponovat krásnou částkou 14 787,- korun. 

 

 slavonice fest

 

Milujete film a muziku? Přijeďte na Slavonice Fest, unikátní festival filmového umění a výborné hudby, který se koná od 1. 8. 2018 do 5. 8. 2018 v nádherných Slavonicích.

Organizátoři festivalu spolu se spolkem Kapička nám nabídli na tomto festivalu prezentovat Haimu České Budějovice a umožní nám umístit během konání festivalu 2 pokladničky pro veřejnou sbírku.

Děkujeme ze srdce manželům Báře a Ondřejovi Trojanovým a paní Nadě Cigaleové z Kapičky!

https://youtu.be/I7ObRnEdKyg

https://slavonicefest.cz/

Pro Vaši představu ještě pár slov citovaných přímo z webu festivalu:

"Organizátorem SLAVONICE FESTu je Filmová a televizní společnost Total HelpArt  T.H.A., reprezentovaná osobou filmového producenta a režiséra Ondřeje Trojana. Naše produkce stojí za vznikem mnoha českých filmů, mezi které se řadí mimo jiné Pelíšky, Horem pádem, Musíme si pomáhat, Kráska v nesnázích, Želary, Občanský průkaz nebo například animovaní Lichožrouti či připravovaná novinka Toman. Jsme součástí kulturní generace okolo divadla Sklep volně sdružující desítky filmařů, hudebníků, výtvarníků, divadelníků. Ke Slavonicím máme hluboký vztah již od roku 1988, kdy zde divadlo Sklep koupilo zchátralý dům na náměstí, čímž jsme se stali průkopnickou naplaveninou v tehdy ostnatými dráty opevněném pohraničí.

Postupem času se naše komunita propojila s mnoha místními obyvateli i s pravidelně dojíždějícími cizinci. Mnozí z nás nalezli ve Slavonicích svůj nový domov. Dnes se zde scházejí lidé z celého světa. Není nic zvláštního, když se na pikniku na jedné z místních zahrad sejde japonská houslová virtuoska s tácem domácího suši, francouzský divadelník s demižonem vína, brněnský sochař a řezbář s kotlíkem rybí polévky a místní tesař s pečenou kachnou z vlastního chovu. Rádi bychom tento kosmopolitní zážitek prostřednictvím hudby a filmu zprostředkovali dalším lidem a ukázali tak světu přívětivou a otevřenou náruč vzájemné pospolitosti tohoto regionu. Naše akce nemá být měřením sil, nýbrž radostným happeningem, oslavou různopestré kultury, která má schopnost spojovat, což považujeme za zábavné a inspirující. Festival pořádáme ve spolupráci a s podporou města Slavonice."

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby