Nákup pro hematoonkologickou jednotku a podpora léčených dětí a jejich rodin

Vybrané finanční prostředky budou použity podle požadavků ošetřujících lékařů a staniční sestry. Samozřejmostí je, že jsou vždy využity ve prospěch malých onkologicky nemocných pacientů nebo jejich rodin. Jedná se o nákup drobnějších pomůcek, které jsou potřeba k domácímu ošetřování dítěte – čističky vzduchu, lůžka a pomůcky k polohování nebo příspěvek na službu psychologa. 

V roce 2023 jsme použili finanční dary: 

Na zaplacení: užívání virtuálních brýlí a programů (přes 50 tisíc Kč), psychologického poradenství dětem a jejich blízkým, účasti na XXXII. Konferenci dětských hematologů a onkologů ČR a SR dvěma sestřičkám z Hematoonkologické stanice při Dětském oddělení Nemocnice ČB a.s. 

Na nákup: tří čističek vzduchu léčeným dětem do jejich domovů, dárkových kuponů k nákupu potravin a sanitárního zboží pro rodiny nemocného dítěte, narozeninových a vánočních dárků léčeným dětem, nové sedací soupravy do sesterny na Hematoonkologické stanici (dar od nás obětavým sestřičkám).

Na podporu rodin v obtížné finanční situaci pravidelným měsíčním darem po dobu jednoho roku  (jeden z rodičů je po dlouhou dobu léčby s dětským pacientem v nemocnici)

Jak jsme využili získané finanční dary jsme v roce 2022:

Jako každý rok nás finančně podporují firmy i jednotlivci. Měli jsme díky nim možnost v roce 2022 zajistit účast tří sestřiček z dětské hematoonkologie na „XXXI. Konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky“ v rámci vzdělávání. Dále jsme podporovali rodinu, která se ocitla v obtížné sociální situaci, přispěli jsme třem rodinám darováním nákupních karet v předvánočním čase a pro tři dětské pacienty byly nakoupeny čističky vzduchu. Oddělení mohlo díky dárcům nakoupit čistič Karcher, obnovit vybavení pokojů a zajistit dětem při odchodu domů dětské respirátory. Našim novým počinem je nákup 3D brýlí pro virtuální realitu a zkušebních programů pro hematoonkologickou stanici. Mají pro nemocné děti a jejich rodiče velký význam, pomohou jim alespoň trochu se odreagovat v těžké životní situaci. Určitě budeme tuto aktivitu MUDr. Ivy Hojdové co nejvíce podporovat. Na podzim koupíme další 3D brýle, podle návrhu paní doktorky budou využívané při nepříjemných odběrech a vyšetřeních u dětských pacientů. 

Využití darů v roce 2021:

Náš spolek opět finančně podpořili jednotlivci a firmy, jsme vděčni za jejich přízeň. Díky nim můžeme na oddělení nakupovat hygienické prostředky, léčeným dětem domů čističky vzduchu a dárky k narozeninám a pod stromeček. S pomocí těchto prostředků mohl být zorganizován i výše zmíněný relaxační víkend. Pro děti po dlouhé tělesně i psychicky náročné léčbě a jejich rodiny, prožívající duševně vyčerpávající období, je důležité, aby se mohly setkat s dětmi a rodinami s obdobnými problémy a zkušenostmi. V mnohem příjemnějším prostředí se uvidí také s důvěrně známými zdravotníky a se členy Haimy ČB, jejichž děti jsou dlouhou dobu po léčbě a mají již své rodiny. Načerpají velkou podporu a naději.

Finanční dary byly v roce 2020 byly využity takto:

nákupy: dárky dětem, které byly v období svých narozenin a o svátcích léčeny v době na oddělení - knihy a CD, dále rádia s DVD přehrávači a tablety na všech 5 pokojů hematoonkologické jednotky pro dětské pacienty, radio na sesternu, kávovar do kuchyňky pro rodiče dětí, čističky vzduchu pro děti v léčbě, odsávačka, dětské roušky a respirátory s filtry obtížně dostupné v počátečním období nákazy Covid 19, povlečení na lůžka pacientů a koberečky na pokoje, parní čistič. A opět hrazení potřebné rychlé psychologické pomoci léčeným dětem a jejich rodinám. Děkujeme všem dárcům za jejich nezištnou pomoc.

Za finanční dary v roce 2019

přispěli jsme na nákup mikroskopu s fotoaparátem a kamerou pro lékaře dětské hemato-onkologie částkou 250 tisíc Kč, Dále jsme nakoupili čističky vzduchu pro děti v léčbě a hradíme psychologickou pomoc léčeným dětem a jejich rodinám. (Tuto pomoc potřebují bez odkladu, proto volíme rychlou placenou službu, namísto dlouhé objednací doby na poradenství hrazené pojišťovnou). 

Nákup za finanční dary v roce 2018

Sbírka finančních prostředků pořádaná spolkem HAIMA je proto účelně využita k zakoupení několika velmi kvalitních dětských lůžek typu TOM2 pro intenzivní i standardní nemocniční péči. Ukázky nakoupených lůžek a také polohovacích antidekubitních pomůcek jsou v souboru:  http://www.haima-ceske-budejovice.cz/docs/documents/4-HaimaCB-nakup-2017.pdf  

 

 

 

Haima České Budějovice, spolek s oblastní působností

spolek s oblastní působností pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby